Silna alternatywa paliwowa z uszlachetnionego węgla brunatnego

LignoPlus

Dzięki LignoPlus LEAG oferuje zakładom przemysłowym o dużym zapotrzebowaniu na ciepło atrakcyjne paliwo oparte na łużyckim pyle węgla brunatnego: wydajnie, niezawodnie i bardzo ekonomicznie.

LignoPlus: Nasze rozwiązanie paliwowe dla klientów przemysłowych

LEAG Braunkohleveredelung

LEAG jest solidnym partnerem w dostarczaniu rozwiązań opartych na paliwie z węgla brunatnego. Jesteśmy drugą co do wielkości firmą specjalizującą się w wydobyciu węgla brunatnego w Niemczech oraz częścią europejskiej grupy EPH.

Węgiel brunatny jest jednym z najbardziej znaczących nośników energii w Europie. Jest długoterminowo dostępny i wydobywany w dużych ilościach bez dotacji. LEAG eksploatuje w regionie Łużyc na wschodzie Niemiec własne kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego.

Około pięć procent rocznej ilości wydobycia przerabia LEAG w swoim zakładzie uszlachetniania na wysokowartościowe paliwa. Poprzez suszenie w systemie skojarzonej gospodarki energetycznej  oraz nadanie niskiej granulacji węglu brunatnemu w procesie uszlachetniania, osiąga się zwiększenie wartości opałowej oraz ulepszenie właściwości użytkowych.  

LignoPlus jest drobnoziarnistym paliwem przemysłowym o wysokiej mocy grzewczej. Jego właściwości podobne do zachowania paliw płynnych, umożliwiają nieskomplikowaną i czystą obsługę. Pył węgla brunatnego to bezpieczna alternatywa, generująca niskie koszty w stosunku do oleju opałowego, gazu ziemnego i węgla kamiennego. Paliwo to jest stosowane w wielu gałęziach gospodarki, LEAG zaopatruje nim już ponad 250 palenisk swoich klientów handlowych.

 

Państwa plusy z LignoPlus

  • wysoka ekonomiczność
  • przewidywalny rozwój cen
  • długoterminowe bezpieczeństwo dostaw
  • sprawdzona technika zastosowania

Państwa Partner w zagadnieniach paliwowych

Lokalizacja
Park przemysłowy Schwarze Pumpe

Klienci
ok. 200

Sektory przemysłowe
10

Piktogramm zum Tagebau: Abraum fördern

Ilość dostaw rocznych
1 mln ton

Dostawy w roku
40 000 silosów drogowych

Państwa
5

LignoPlus dla cieplowni, LEAG

Obszary zastosowania

 

Paleniska kotłowe

Spalanie pyłu węgla brunatnego w kotłach wodnych oraz parowych, komunalnych i przemysłowych ciepłowni oraz elektrociepłowni w celu wytwarzania gorącej wody, pary technologicznej i prądu, sprawdziło się jako wydajne i bezpieczne. Spalanie odbywa się przy użyciu specjalnych systemów palników pyłowych.

Schematy aplikacyjne do pobrania:

Schemat urządzenia w ciepłowni
Schemat urządzenia w elektrociepłowni

LignoPlus dla przemysłu cementowego, LEAG
Ligno Plus dla przemysłu wykorzystującego proces suszenia, LEAG
LignoPlus dla przemysłu wapienniczego, LEAG
LignoPlus dla przemysłu asfaltowego, LEAG

Spalanie procesowe

LignoPlus jest od wielu lat stosowany w paleniskach przemysłowych w celu wytwarzania gorących gazów służących do termicznych procesów osuszania, np. w przemyśle cementowym i wapienniczym jak też w wytwórniach mas bitumicznych. Modernizacja istniejących palenisk na eksploatację pyłu węgla brunatnego jest w zasadzie nieskomplikowana i może zostać przeprowadzona bez dłuższych czasów przestoju.

Schemat urządzenia w cementowni
Schemat urządzenia w zakładzie wapienniczym
Schemat urządzenia w suszarni
Schemat urządzenia w wytwórni mas bitumicznych

LEAG Braunkohleveredelung
Nasz zakład w Parku Przemysłowym Schwarze Pumpe, fot.: LEAG
LEAG Braunkohleveredelung
Widok na teren przemysłowy w Schwarze Pumpe, fot.: LEAG
LEAG Braunkohleveredelung
Produkcja w rafinerii w Schwarze Pumpe, fot.: LEAG
LEAG Braunkohleveredelung
Węgiel brunatny jest przetwarzany na pył z węgla brunatnego Lignoplus lub nasze brykiety, fot.: LEAG
LEAG Braunkohleveredelung
Nasz partner logistyczny TSS dostarcza niezawodnie, fot.: LEAG
Zakład referencyjny Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych AMA, fot.: LEAG
Instalacja referencyjna asfaltownia, fot. LEAG
Cementownia Rüdersdorf, fot.: LEAG

Wartości analityczne*

Uziarnienie:
Nadziamo na 0,20 mm
Podziamo na 0,09 mm

w %
w %

<13
<40
Woda w % 10
Popiół w % 5
Siarka w % 0,7
Wartość opałowa w GJ/t 21

 

* długoletnie wartości średnie

LEAG jest certyfikowanym przedsiębiorstwem

Państwa osoba kontaktowa dla LignoPlus